Wonen met zorg in Rijperduin

In Rijperduin kunt u huren en zorg combineren. Er zijn appartementen met verschillende huurniveaus. In deze tool rekenen we met een huurprijs in het middensegment van het aanbod. Met deze rekentool kunt u een indicatie krijgen van uw netto besteedbaar inkomen wanneer u bij ons komt wonen en zorg ontvangt. 

Na het invullen van uw gegevens kunt u vrijblijvend advies vragen aan de Cliëntservice van Kennemerhart.

Uw gegevens

Maak uw keuze en vergelijk in zes stappen de verschillende vormen van zorgfinanciering. 
Vragen tijdens het invullen? Klik op de ronde informatiebuttons. Als u gebruik maakt van deze tool worden er persoonsgegevens verwerkt. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan conform het privacybeleid van Zorgrekenen.

Uw geslacht

Uw leeftijd

Inkomen en vermogen

In deze stap krijgt u de vraag een indicatie van uw bruto-inkomen en vermogen te geven. Hiermee wordt onder andere de hoogte van uw eigen bijdrage voor de zorgkosten berekend.

Uw bruto jaarinkomen

Uw vermogen op 01/01/2022

U heeft recht op AOW.

Het bruto-inkomen wordt in stap 6 omgerekend naar een nettomaandinkomen.

Wonen

Kies een woonsituatie die in de berekening moet worden meegenomen.

Woonsituaties

 • Huur / hypotheek
  Inclusief eventuele huurtoeslag of hypotheekrenteaftrek.
 • Onderhoud / verzekeringen
  Onderhoud aan de woning, inboedel- en opstalverzekering en evt. OZB.
 • Gas / water / elektra
  Energiekosten en waterverbruik
Totaal: € {{ housing_costs }} per maand
 • Huur
  Afhankelijk van uw inkomen heeft u recht op huurtoeslag.
 • Servicekosten
  Huismeester, gebruik en schoonmaak van algemene voorzieningen.
 • Woninggebonden kosten
  Energiekosten, waterverbruik, onderhoud, belastingen en verzekeringen.
Totaal: € 1.600 per maand

In deze woonsituatie woont u met een Wlz-indicatie in Rijperduin. Op deze locatie zijn wonen en zorg gescheiden.

De opbouw van de huurprijs is als volgt:
Kale huur: € 1.200
Servicekosten: € 100
Overige kosten (energie, belastingen, TV/internet): € 300

Totaal huur: € 1.600 per maand

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op een appartement met een gemiddelde prijsstelling.

 • Huisvesting
  Kosten voor de zorgwoning (en evt. gezamenlijke huiskamer).
 • Servicekosten
  Gebruik en schoonmaak van algemene voorzieningen.
 • Woninggebonden kosten
  Energiekosten, waterverbruik, onderhoud, belastingen en verzekeringen.
Totaal: € 0 per maand

Bij Zorg met verblijf (Intramuraal) woont u met een Wlz-indicatie in een woning van Kennemerhart. Zorg met verblijf is niet beschikbaar in Rijperduin, maar in het naastgelegen De Rijp.

U heeft geen woonlasten, maar betaalt de hoge Wlz-eigen bijdrage.

U moet zelf eventuele huurtoeslag verrekenen. {{ calculated.huurtoeslag ? 'U heeft recht op huurtoeslag.' : 'U heeft geen recht op huurtoeslag.' }}

U heeft gekozen voor een woonsituatie vergelijkbaar met uw huidige woning. U betaalt uw eigen woonlasten.

U heeft gekozen voor een woonsituatie vergelijkbaar met een huurwoning. U betaalt uw eigen woonlasten.

U heeft gekozen voor een woonsituatie waarbij u bij de zorgaanbieder komt wonen. Deze woning is alleen in combinatie met een Wlz-indicatie beschikbaar.

Zorgkosten

De zorgkosten bestaan uit twee onderdelen: kosten voor de zorgverzekering + een eigen bijdrage (Wmo of Wlz). In deze stap vult u uw kosten voor de zorgverzekering in. Daarnaast maakt u een keuze voor de zorgindicatie.

Kosten zorgverzekering per maand

Besteding eigen risico per jaar

Zorgindicatie en eigen bijdrage

Maak een keuze voor de zorgindicatie. Afhankelijk van uw indicatie krijgt u de zorg vergoed vanuit de Wmo (zorg via de gemeente), de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) of de Wet langdurige zorg (intensieve zorg). Klik op de ronde informatiebuttons voor meer informatie.

Wmo en Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorg met verblijf
(intramuraal)
€ {{ money(calculated.eigenBijdrageIntramuraal) }} per maand

{{ calculated.zorgtoeslag ? 'U heeft recht op zorgtoeslag.' : 'U heeft geen recht op zorgtoeslag.' }}

U heeft gekozen voor Zorg via de gemeente. Dit houdt in dat u een Wmo-indicatie heeft en recht heeft op huishoudelijke hulp of begeleiding.

U heeft gekozen voor Wijkverpleging via de Zorgverzekering. Dit houdt in dat u recht heeft op persoonlijke verzorging en/of verpleging.

U heeft gekozen voor Zorg via de gemeente in combinatie met wijkverpleging via de zorgverzekering. Dit houdt in dat u recht heeft op huishoudelijke hulp of begeleiding en verpleging.

U heeft gekozen voor Zorg via de gemeente met een Pgb. Dit houdt in dat u een Wmo-indicatie heeft en recht heeft op huishoudelijke hulp of begeleiding.

U heeft gekozen voor een Modulair Pakket Thuis (Mpt). U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig. U krijgt intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar betaalt uw eigen huisvesting.

U heeft gekozen voor een Volledig Pakket Thuis (Vpt). U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig. U krijgt intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar betaalt uw eigen huisvesting.

U heeft gekozen voor een Persoonsgebonden Budget (Pgb) via de Wlz. U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig. U krijgt intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar betaalt uw eigen huisvesting.

U heeft gekozen voor Zorg met verblijf. U krijgt intensieve zorg én huisvesting vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig.

Overige kosten

In deze stap hoeft u geen keuze te maken. Om een goede vergelijking tussen de verschillende vormen van zorgfinanciering te kunnen maken, wordt een aantal vaste kosten meegenomen in de berekening.

Overige kosten
 • Warme maaltijden
  Een warme maaltijd thuis of bij de zorgaanbieder.
 • Broodmaaltijden
  Een broodmaaltijd thuis of bij de zorgaanbieder.
 • Was
  Wassen van beddengoed en kleding.
 • Alarmering
  Alarmknop in huis incl. 24 uursverbinding met de zorgaanbieder.
 • Schoonmaak
  Schoonmaak van de woning.

De overige kosten bestaan uit voeding, wassen, zorgalarmering en schoonmaak. Deze onderdelen worden met een Wlz-indicatie echter (grotendeels) vergoed. Net als bij Intramuraal wonen zijn voeding, zorgalarmering, schoonmaak en de waskosten inbegrepen.

Wanneer u Wijkverpleging heeft en thuis woont, worden deze kosten beperkt vergoed. In dat geval wordt er € 400 per maand voor deze kosten gerekend. In stap 6 wordt dit automatisch in de vergelijking meegenomen.

Neem contact op met de Cliëntservice van Kennemerhart om de mogelijkheden voor een arrangement op maat te bespreken.

 

Resultaat

Uitkomsten

Afhankelijk van inkomen, vermogen, de woonsituatie én uw zorgindicatie wordt de hoogte van uw eigen bijdrage en het netto besteedbaar inkomen per maand indicatief berekend.
Let op: de indicatie (stap 4) is bepalend voor de uitkomst.

Wmo en Zorgverzekeringswet
Resultaat

Zorg via de gemeente

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg via gemeente
+ Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Thuiszorg via de gemeente en zorgverzekering
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ 0

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWijkverpleging) }}
 • Zorg via de Zorgverzekeringswet
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wmo-PGB

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmoPgb) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg via de gemeente

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg via gemeente
+ Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmo) }}
 • Thuiszorg via de gemeente en zorgverzekering
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wijkverpleging

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ 0

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWijkverpleging) }}
 • Zorg via de Zorgverzekeringswet
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wmo-PGB

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.werkelijkeEigenBijdrageWmo) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWmoPgb) }}
 • Zorg via de gemeente
 • Eigen woning of huren
Wet langdurige zorg (Wlz)
Resultaat

Volledig pakket thuis (Vpt)

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageVpt) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoVpt) }}
 • Intensieve zorg
 • Wlz-indicatie
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Modulair pakket thuis (Mpt)

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageMpt) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoMpt) }}
 • Modulaire zorg thuis
 • Wlz-indicatie
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Wlz-PGB

 • Thuis wonen
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageWlzPgb) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

nvt
€ {{ money(calculated.saldoWlzPgb) }}
 • Intensieve zorg
 • Wlz-indicatie
 • Eigen woning of huren
Resultaat

Zorg met verblijf
(intramuraal)

 • Zorgwoning
  Zie stap 3.
 • Zorg
  Zie stap 4.
 • Overige kosten
  Zie stap 5.

Eigen bijdrage:

€ {{ money(calculated.eigenBijdrageIntramuraal) }}

Indicatie besteedbaar inkomen per maand:

€ {{ money(calculated.saldoIntramuraal) }}
 • Intensieve zorg
 • Wlz-indicatie
 • In woning van zorgaanbieder

Neem contact op met onze Cliëntservice

Heeft u vragen na het invullen van het rekenmodel? U kunt ons een bericht sturen via het contactformulier of telefonisch contact opnemen met de Cliëntservice van Kennemerhart.

Bel ons: 023 - 5 214 214
Bedankt voor uw bericht. Wij streven ernaar om u binnen vijf werkdagen een reactie te geven.
{{ contactFormErrors.email_address }}
{{ contactFormErrors.email_message }}